In Blog

There’s more to Paris than just the Eiffel Tower

There's more to Paris than just the Eiffel Tower | Through The Glass Photography image 4

People often think that traveling means to get out of the city in which we live in. But for me, traveling also means the journey of self discovery, of finding the hidden charm of the city we live in. It is also about uncovering the differences, something we might pay less attention to when we are busy. Paris is often described as a city of love, of romance. The way I see it, Paris offers more than that. It is also a perfect mix between the classical, dreamy world and a modern world.

(tiếng Việt ở dưới)

DSC92532 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris

Còn một Paris nữa hơn cả tháp Eiffel

Mọi người thường nghĩ là khi đi du lịch thì phải đi ra khỏi thành phố mình đang sống.Nhưng với mình, du lịch cũng có nghĩa là hành trình khám phá bản thân và tìm ra những vẻ đẹp tiềm ẩn của thành phố bạn đang sinh sống, tìm ra những điều khác biệt, những thứ thường ngày chúng ta quá bận để chú ý. Mọi người thường biết đến Paris với vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn. Với mình, Paris không chỉ vậy, nó còn là sự pha trộn của cả cổ kính, mộng mơ và cả hiện đại.

Linh

2014-12-07-08.59.01-1-450x600 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris
2014-11-19-01.00.48-1-1-450x600 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris
IMG_8917-1280x1280 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris
2014-12-07-08.59.01-1-960x1280 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris
IMG_8916-1280x1280 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris
IMG_8913-1280x1280 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris
IMG_8920-1280x1280 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris
IMG_8919-1280x1280 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris
IMG_8911-1280x1280 There's more to Paris than just the Eiffel Tower Blog  classic paris eiffel tower linhbaybong modern paris Paris travel paris

You Might Also Like